УЧАСТНИЦИ за 2017 г.

2015 г. 2016 г. 2017 г.
ХАЙ ЛЕВЪЛ ПРОДЖЕКТС ЕООД
онлайн маркетинг
"ХАРД" ООД
"хард" оод
"ХЛЯБ ЗА ЖИВОТ" ЕООД
производство на жив хляб
ХЮМЪН КЕПИТАЛ СТОР ЕООД
подбор на служители и други услуги свързани с обучение и задържане на служителите
ЦЕНТЪР ЗА ИЗПИТВАНЕ И ЕВРОПЕЙСКА СЕРТИФИКАЦИЯ (ЦИЕС) ЕООД
изпитване в собствени лаборатории и оценяване на съответствието на машини, електричеки съоръжения, устройства и строителни продукти, сертификация на системи за управление, енергийни одити, контрол на ел.съоръжения и фактори на работна среда, технически надзор, обучения
ЧАРМО ЕООД
салон за красота
ЧЕК ПОЙНТ КАРДИО ООД
телемедицинско наблюдение на пациенти в реално време


1     2     3     4     5     6     7     8     9     10