УЧАСТНИЦИ за 2018 г.

2015 г.     2016 г.     2017 г.
КЕСЕРИ ЕООД
добиване и търговия с мед и пчелни продукти
КЛАСТЕРДЕСКТОП ЕООД
облачни услуги
КОКРИ
детско обзавеждане
КОЛОНИАЛ ООД
търговска дейност
КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ ЕООД
консултантска дейност свързана с подобряване на условия на труд и производствени мощности, както и подбор на персонал и професионални обучения
КРАМАС ООД
производство на домашна юфка , макаронени изделия, паста без глутен
КУИККЛИЙН
почистване
ЛЪФ ГУД ФУД КО ЕООД
търговия с храни
МАКСКАРТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ООД
платформа за онлайн магазини
МАРТИНЕЛЛИ-2003 ЕООД
производство и търговия с куфари и средства за пътуване


1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11